พนันกีฬาออนไลน์ เว็บสมัครเล่นพนันกีฬายอดนิยม

พนันกีฬาออนไลน์ ซอฟต์บอล เป็นกีฬาประเภททีมที่ใช้ลูกบอลในการเล่น ลูกซอฟต์บอลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 ถึง 13 นิ้ว ประมาณ 28-30.5 เซนติเมตร ผู้ขว้างบอลเรียกว่าพิทเชอร์ ส่วนผู้เล่นฝ่ายรุกที่ตีบอลเรียกว่าแบตเตอร์ หรือตัววิ่ง แบตเตอร์จะตีบอลด้วยไม้ตีทรงกระบอกอ่อนนุ่มที่เรียกว่าแบต การทำคะแนนจะเกิดขึ้นเมื่อแบตเตอร์วิ่งผ่านจุดสี่จุดที่เรียงกันตามลำดับบนพื้นสนาม ที่เรียกว่าเบส ซอฟท์บอลได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจากเบสบอล จนบางครั้งเราก็เรียกเบสบอลว่า ฮาร์ดบอล แปลตามตัวว่า บอลแข็ง สมาพันธ์ซอฟต์บอลนานาชาติ เป็นผู้ควบคุมดูแลกีฬาและจัดการแข่งขันในระดับโลกทุกๆห้าปี ซอฟต์บอลมีรูปแบบการเล่นมาตรฐานอยู่ 3 รูปแบบ: สโลว์พิทซ์, ฟาสต์พิทซ์, และ โมดิฟายด์พิทซ์ ฟาสต์พิทซ์ เป็นรูปแบบการเล่นในเชิงรับ พิทเชอร์เป็นผู้เริ่มเปิดการเล่น โดยการขว้างบอลออกไปด้วยความเร็วสูงสุด เพื่อให้แบตเตอร์ตีบอลได้ยาก แบตเตอร์จะถูกให้ออกจากสนามเป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่สามารถตีลูกได้ คะแนนจะต่ำ พิทเชอร์ที่ดีจะถือเป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญมากมายก่ายกองเลยทีเดียว สโลว์พิทซ์ เป็นรูปแบบการเล่นที่ทำให้แบตเตอร์มีโอกาสในการตีลูกที่มากขึ้น การเล่นแบบสโลว์พิทซ์ยังมีอีกสองชนิด ซึ่งใช้ลูกบอลต่างขนาดกัน รูปแบบการเล่นที่ใช้ที่ลูกบอลขนาดใหญ่กว่าบางครั้งเรียกกันว่า ซูเปอร์สโลว์พิทซ์ ถูกนำออกจากกฎกติกาของสมาพันธ์ซอฟต์บอลนานาชาติในปีพ.ศ. 2545 แต่ก็ยังมีการเล่นกันอยู่ในนัดที่แข่งแบบไม่เป็นทางการ โมดิฟายด์พิทซ์ เป็นรูปแบบการเล่นที่ไม่มีการกำหนดความเร็วในการขว้าง แต่อย่างไรก็ตามเทคนิกต่างๆก็ต้องเป็นไปตามกฎกติกาที่มีการวางเอาไว้ ในบทความนี้จะอ้างอิงถึงการเล่นแบบฟาสต์พิทซ์ที่ผสมผสานกับโมดิฟายด์พิทซ์ และอ้างอิงถึงการเล่นแบบสโลว์พิทซ์ที่รวมถึงการเล่นโดยใช้ลูกบอลขนาดใหญ่ (สิบหก นิ้ว)

สนามที่ใช้ในการเล่นจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ เขตแฟร์ และ เขตฟาวล์ เขตแฟร์ยังถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ อินฟิลด์ , เอาท์ฟิลด์ , รวมถึงบริเวณที่อยู่เหนือรั้วของเขตเอาท์ฟิลด์ด้วย สนามแข่งขันถูกกำหนดไว้โดย เบสไลน์ สองเส้น หรือ ฟาวล์ไลน์ ที่มาทำมุมกันที่ โฮมเพลท ความยาวขั้นต่ำของเบสไลน์จะถูกกำหนดตามประเภทของผู้เล่น รั่วซึ่งมีการล้อมไว้ระหว่างเบสไลน์ทั้งสองจะเป็นตัวบ่งบอกขนาดของสนาม รั้วนี้จะมีระยะห่างจากโฮมเพลทเท่ากันไม่ว่าจะวัดมาจากจุดใดบนรั้วก็ตาม จุดที่อยู่ด้านหลังโฮมเพลทจะเรียกว่า แบกสต็อป ซึ่งจะมีระยะห่างจากโฮมเพลทประมาณ 25 ถึง 30 ฟุต (7.62 และ 9.14 เมตร) โฮมเพลทนั้นทำมาจากยาง เป็นรูปทรงที่มีห้าด้าน คล้ายกับการผสมผสานกันระหว่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสามเหลี่ยม กว้าง สิบเจ็ด นิ้ว (สี่สิบสาม เซนติเมตร) ยาว แปดจุดห้า นิ้ว (ยี่สิบสอง เซนติเมตร) สามเหลี่ยมจะมีขนาดพอดีกับมุมของเส้นที่ไปเชื่อมกับเบสไลน์ โฮมเพลทเป็นมุมด้านหนึ่งของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มี เบส อยู่ที่มุมของสี่เหลี่ยม เบสอื่นๆที่ไม่ใช่โฮมเพลทจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาด สิบห้า นิ้ว (38 เซนติเมตร) ทำจากเบาะมวยปล้ำหรือยาง และหนาไม่เกิน 5 นิ้ว (13 เซนติเมตร) เบสจะถูกรั้งไว้ให้อยู่กับที่เสมอ เบสจะถูกนับทวนเข็มนาฬิกาเป็น เบสที่หนึ่ง เบสที่สอง และเบสที่สาม ด้านนอกเบสแรก (ซึ่งอยู่ในเขตฟาวล์) จะมี “ดับเบิลเบส ” หรือ “เซฟตี้เบส “อยู่ติดกันกับเบสแรกเพื่อขั้นกลางระหว่างเบสแมน และตัววิ่ง ตัววิ่งจะวิ่งเข้าไปในเขตฟาวล์ที่อยู่ในส่วนของดับเบิลเบสหลังจากที่ตีบอล ระหว่างที่ทีมที่อยู่ภายในสนามกำลังขว้างบอลสู่เบสแรก ก่อนที่ตัววิ่งจะเข้าไปถึงเซฟตี้เบส แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกสนามที่จะมีเซฟตี้เบส และในสนามของผู้หญิงจะมีอยู่มากกว่าผู้ชาย ดับเบิลเบสนี้ต้องมีในการแข่งขันของสมาพันธ์ซอฟต์บอลนานาชาติ

พนันกีฬา เขตอินฟิลด์คือส่วนที่อยู่ภายในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและบริเวณที่ประชิดตัวกับอินฟิลเดอร์ เขตเอาท์ฟิลด์คือเขตที่อยู่ระหว่างเบสไลน์ รั้ว และอินฟิลด์ อินฟิลด์มักเป็นบริเวณที่ชื้นแฉะแต่เอาท์ฟิลด์จะมีการปลูกหญ้าในส่วนที่ใช้แข่งขัน บริเวณจุดศูนย์กลางของวงกลมจะมีพิทชื่งเพลท เป็นแผ่นยางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในฟาสต์พิทซ์ พิทซิ่งเซอร์เคิล จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว แปด ฟุต (2.44 เมตร) พิชชิ่งเซอร์เคิลจะอยู่รอบพิชชิ่งเพลท ในสนามจะต้องมีช่วงบริเวณประมาณ สิบห้า ถึง สิบสอง ฟุต (ห้า และ สี่ เมตร) จากรั้วเพื่อเตือนให้ผู้อยู่ในบริเวณนั้นระมัดระวังเรียกว่าวอร์นนิ่งแทรก แต่เกมที่เล่นในสนามใหญ่กว่าอาจไม่จำเป็นต้องมีวอร์นนิ่งแทรกหากรั้วสนามนั้นเป็นรั้วที่จัดขึ้นชั่วคราว ในเขตฟาวล์ด้านนอกเบสไลน์จะมี โค้ชบ็อกซ์ ซึ่งเป็นบริเวณของผู้ฝึกสอนอยู่สองจุด แต่ละจุดจะห่างจากเบสไลน์ สิบห้า ฟุต (ห้า เมตร) ยาว สอบสอง ฟุต (สาม เมตร) บนเบสไลน์ทั้งสองเส้น